ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ

Жалби и сигнали на граждани

Жалби и сигнали на граждани могат да се подадат в ЦСМП-Търговище на следните места:

В администрацията на ЦСМП-Търговище намираща се на адрес гр. Търговище – 7770, ул.“Петлешков“ № 27.