ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ

Подаване на сигнали за корупция

  1. Сигнали за корупция в ЦСМП-Търговище могат да бъдат подадени на следните места:

      1.1.В администрацията на ЦСМП-Търговище – 7700, ул. „Петлешков“ № 27.

      1.2. В пощенските кутии на ФСМП-Търговище, ФСМП-Попово, ФСМП-Антоново, ФСМП-Омуртаг.