ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ