ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ

За нас

ЦСМП-Търговище е създаден и структуриран с Постановление на МС № 211 – 06.10.1994 година.ЦСМП-Търговище е създаден и структуриран с Постановление на МС № 211 – 06.10.1994 година.

Същият обслужва територията на Търговищка област – 2464 хил. кв.м с население 117719.

ЦСМП-Търговище организира и осигурява:

  • Оказване на квалифицирана СМП на местопроизшествието;
  • Необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;
  • Клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;
  • Провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;
  • Оказване на СМП при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействия с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;
  • Приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен носител за срок от три години;
  • Осигуряване на специализиран транспорт за:- пациенти, нуждаещи се от СМП;- кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на СМП;- спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебните заведения;- превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието да съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места;
  • Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещесва от водачите на МПС;