ЦСМП - Търговище

Център за спешна медицинска помощ

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Дейността на ЦСМП - Търговище е насочена към:

 • Оказване на квалифицирана медицинска помощ на внезапно заболели в дома и пострадали лица на местопроизшествието, както и такива при които не може да се прецени тежестта на състоянието.
 • Провеждане на необходимия обем спешни, диагностични изследвания.
 • Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняване на пациента в лечебно заведение.
 • Осигуряване на клинично и инструментално наблюдение на пациента до хоспитализация (СО/СС).
 • Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи.
 • Осигуряване на специализиран транспорт за пациенти нуждаещи се от спешна медицинска помощ.
 • Осигуряване на транспорт за спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения.
 • Осигуряване на специализиран транспорт на кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ/Наредба №25/.
 • Осигуряване на транспорт на лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си и околните.
 • Вземане на кръвни проби при употреба на алкохол и други упойващи вещества от водачи на МПС и транспорт до РДВР.
 • Превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.
Актуално