ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ

Обява за работа във филиалите Търговище, Попово и Омуртаг