ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ

Обява за работа - лекари и медицински специалисти