ЦСМП - Търговище
Център за спешна медицинска помощ

Ден на безопасността на движенията по пътищата